Si Kabayan Moro Uncal

Contoh Dongeng Sunda Singkat

Contoh Dongeng Sunda Singkat – Judul dongeng sunda Si Kabayan Moro Uncal merupakan salah satu Contoh Dongeng Sunda Singkat. Dongeng sunda ini menceritakan salah satu icon sunda didalam dongeng ini yang memburu seekor uncal dengan triknya si kabayan. Untuk lebih jelasanya mangga dibaca contoh dongeng sunda singkat ini. Sobat semua bisa baca lagi postingan saya tentang contoh dongeng sunda singkat yaa.

Si Kabayan Moro Uncal

Isuk isuk si Kabayan jeung mitoh ana geus harudang. Harita rahayat sa Kamp ung Jamburesi rek maroro uncal.

Utamana mah lalaki geus saraged, make calana, sotog, samping dibeubeurkeun kana cangkeng, bedog panjang, nyolegreeng. Sawareh marawa tumbak. Anjing rageg geus hayangeun geura ngudag boroan ka leuweung.

Nenjo batur saraged the Si Kabayan mah teu ieuh kapangaruhan. Manehna mah ngaleleke, make sarung di kongkoyangkeun. Batur-batur marawa bedog, manehna mah kalah mawa peso raut.

Contoh Dongeng Sunda Pendek
Contoh Dongeng Sunda Pendek

“Keur naon mawa peso raut, Kabayan?”tatanggana nanya.

“Keur nyisit uncal,”jawabna.

Nu rek moro laju arindit. Tepi ka leuweung, der ngasruk.

Anjing rageg tikulon, ti kaler, ti wetan. Jalma jalma patingcorowok. Nu megat ayana, di Beulah kidul, lebah bubulak.

Ari si Kabayan misahkeun maneh. Manehna mah nangtung handapeun tangkal jambu batu bari tatanggahan, neangan jambu asak.

Keur tatanggahan, gorowok nu ngagero, “Pegat …..! ”

Si Kabayan ngalieuk . Ari torojol the di jero rungkun, uncal jaluna. Tandukna ranggah.

Si kabayan can nyahoeun uncal. Ceuk pangirana uncal the sagede anak embe. Nu matak barang nenjo sato nu siga kuda bari tandukan the, ngan terekel was manehna naek kana tangkal jambu. Teu bias luhur naekna the da kagok ku sarung. Manehna nangkod kana dahan panghandapna, sarungna ngoyondon.

Kabeuneuran uncalna the lumpat ka handapeun pisan. Si kabayan peureum, sieuneun kaparud tanduk uncal nu sakitu ranggahna.

Si Kabayan teu kira-kira reuwaseunana barang karasa aya nu ngabedol ti handap. Ari di tenjo horeng the tanduk uncal melit kana sarungna. Uncal ngarengkong, tuluy babadug haying ngalesotkeun tandukna. Kadenge ambeukeunana hos hosan. Si kabayan beuki pageh muntangnana, uncal beuki rosa ngamukna tapi tandukna kalah beuki pageuh kabeulit ku sarung. Si kabayan beuki geumpeur, sepa taya getihan.

“Tuluuuuuuung ….. tuluuuuung ………ieu aing di tubruk uncal. ……” Si kabayan gegeroan menta tulung.

Teu lila burudul nu moro nyalampeurkeun. Nenjo uncal abrug-abrugan the, teu antaparah deui  beleber weh di tumbak. Uncal ngajengjehe. Uncal ngajoprak, Si Kabayan oge ngalungsar gigireunana bari renghap ranjug.

Nu ngariung uncal helokeun.

“Kumaha ditewakna uncal sakieu badagna, kabayan?”

Si Kabayan nangtung lalaunan bari cungar-cengir,

“Ah gampang, Uncal mengpengan ka handapeun tangkal jambu. Ku kuring di pegat. Barang geus deukeut, dirungkup we tandukna ku sarung. Tuh gening sarungna oge tepi ka rangsak saroeh. Geus karungkup mah teu hese, kari marieuskeun we tandukna.”

Sarerea gogodeg. Ari Si Kabayan pada muji the nyerengeh wae bari ngusapan tuurna nu barared. Uncal pada ngarecah. Si Kabayan balik ngajingjing ping-ping uncal bari heheotan.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *