Carpon Bahasa Sunda (Malin Kundang)

 

Dina hiji poé, hiduplah saurang wanoja kolot jeung anakna, ngaranna Malin. Maranéhanana ngajalanan hirup kalayan nalangsara sarta ngagantung dina hasil leuweung.

Ibu       : Malin, kemarilah nak, mantuan ibu pikeun nyokot kai beuleum.

Malin    : Enya ibu, tunggu tiheula. (Malin mantuan indungna)

Malin   : Bu, kuring daék indit merantau ka dayeuh waé,mun weruh diditu kuring bisa meunang pakasaban keur kahirupan urang.

Ibu    : nu lere nak? Néangan pakasaban di dayeuh badag éta leuwih hésé batan néangan pakasaban di désa urang ieu.

Malin    : Kuring yakin Bu, tulung izinkan kuring enya!

Ibu        : Ibu pipikir éta lain ideu anu alus anaking, alatan lamun anjeun indit, saha anu dek ngarawat ibu?

Malin    : Tapi bu, lamun kuring henteu ngarobah keberuntungan kuring sabot baris lumangsung? Kuring Ibu pasini, lamun kuring bisa jadi jelema beunghar, kuring baris balik. Ngan bersantai ibu, kuring baris nyarita jeung Dayang, Dayang baris ngajaga ibu nepi ka kuring balik ka imah.

 

Ibu Malin henteu bisa ngahulag naon Malin hayang. Jadi, manéhna sapuk kalayan ideu Malin.

Dina poé saterusna, ibu Malin nganteurkeun anakna ka palabuhan…

 

Ibu         : Jaga diri nya anaking, sarta geuwat balik!

Malin   : Enya ibu, doa keun simkuring, ku kituna kuring bisa jadi jelema beunghar. Sarta anjeun Dayang Sumangga jaga ibuku nepi ka kuring balik.

Dayang   : Ulah salempang Malin. Kuring pasini, kuring baris ngajaga ibu manéh. Ati-ati malin..

 

Pamustunganana, Malin indit balayar jeung saurang lalaki beunghar. Dina kapal, Kaptén méréna pakasaban minangka kru, sarta Malin narima pakasaban kasebut.Malin digawé kitu loba. Manéhna digawé tanpa reureuh.Malin sok mikiran putri kaptén ditempat manéhna gawé.

 

Malin    : Manéhna pohara éndah. Kuring mikaresepna sarta kuring kudu nikah ka manéhna.      Lamun éta lumangsung, kuring baris jadi jelema beunghar.

Hiji poé, kaptén digantikeun ku Malin, alatan manéhna baris pangsiun. Sawatara warsih saterusna, Malin geus jadi jelema beunghar sanggeus éta, Malin nikah kalayan putri kaptén, Ningrum.

 

Teu ngahaja,kapalnya singgah di désa kalahiran malin,tempat Manéhna sarta Indungna ancik.

 

Dayang  : Malin… Naha Malin éta?  éta Malin. Kuring kudu ngabejaan ibu.Dayang  : Ibu… Ibu…

Ibu        : Kuring di dieu Dayang.

Dayang  : Bu, Malin balik. Manéhna geus jadi jelema beunghar ayeuna!

Ibu         : Naha manéh yakin éta Malin?

Dayang  : Enya, kuring yakin ibu, meureun kuring henteu bisa mopohokeun beungeutna. Kuring masih inget Beungeut na.

Ibu         : Mangga, tulung antarkan ibu kaditu.

 

Sarta Dayang dibiruyungan ibu Malin pikeun anakna. Sabot Ngahontal Aya, ibu Malin papanggih anakna.Ibu            : Malin… Malin anaking! Malin….

Ningrum    : Saha éta wanoja kolot, salaki kuring?   (Malin henteu bisa némbalan patarosan éta Ningrum)

Ibu          : Malin, anu nyaéta dirina? Naha manéhna pamajikan anjeun? Manéhna pohara geulis, datang ka dieu…!

Malin        : Ulah toél manéhna! Anjeun kotor, kulitna bisa kotor ogé!

Ningrum    : Saha éta wanoja kolot…?

Malin        : Kuring henteu weruh, pamajikan kuring…!

Ibu            : Malin, anaking. Naha Anjeun inget ngeunaan pasini Anjeun? Kuring anjeun ibu!

Malin        : Saha maneh awéwé kolot? Kuring henteu weruh Anjeun. Ibuku henteu kotor kawas Anjeun……!

Dayang    : Malin… manéhna indung maneh. Manéhna anu ngarawat maneh ti leutik, saméméh ka dayeuh pikeun ngarobah nasib manéh jangji sanggeus suksés engké manéh geura-giru nepungan ibumu tapi naon? Manéhna nungguan anjeun tapi kau teu ogé datang!

Malin           : Hei manéh, indit ayeuna.

Ibu               : Malin… Malin…!

Malin           : Indit… Indit ayeuna!  (Malin menyeret indungna bersikap garihal nepi ka indungna murag)

Dayang        : Malin, kau éstuning kabina-bina! (mantuan ibu bangun)

Malin        : Ulah panggil kuring minangka anak anjeun, wanoja kolot anu kotor…!(Sanggeus nyorong indungna indit, Malin balik ka kapalna)

Ibu        : Malin… Malin… Ulah ingkeun ibu manéh Malin…! Enya Pangéran, kumaha anaking bisa ngomong kitu? Kuring henteu bisa nyokot na deui. Kuring mengutuk manéh…Robah jadi batu…!

 

Sanggeus éta, ujug-ujug datang badai ngancurkeun éta Malin kapal, kilatan guludug datang ka awakna. Sarta…

 

Malin        : Naon anu lumangsung? Awak kuring… Kuring henteu bisa usik! Ibu… Hampura ibu… Hampura…!

Ningrum    : Naon anu lumangsung…? Naon anu lumangsung dina manéh, salaki kuring? Naha…?!?!

 

Sarta Malin jadi batu sabot manéhna memohon pikeun na ibu. Awak kapal sarta pamajikanana tikerelep ka sagara.

Éta pisan hasilna lamun urang memberontak ka kolot urang utamana pikeun ibu kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *