Carpon Bahasa Sunda (Pangalaman Indit Ka Taman Safari)

 

Poe saptu, dua minggu katukang, kuring sakulawarga jalan jalan ka taman safari, di ci sarua, kabupaten bogor. Indit ti imah kira kira tabuh dalapanan. Teu kungsi sajam, mobil geus nepi kaci sarua, di cisarua mobil mengkol ka katuhu. Saengges ngaliwatan kebon enteh, nepi weh kanu dijugjug.

Barang reg mobil euren, jol aya patugas nyampeurkeun, sarta terus ngitung isi mobil. Tamat ngitung song masrahkeun karcis, geus kitu mobil maju deui lalaunan mapay jalan semu nanjak jeung pungkal pengkol.

Nepi kapunduk tanjakan mobil euren sabab, jalana kahalangan panto pager. Eta panto teh teu kungsi lila muka jeung nutup kusorangan.

Sasatoan nu aya di taman safari, caricingna di jero pager, nu panghelana ka tenjo nyaeta maung, ah duka, teuing sabaraha jumlahna, sabab henteu pagangguran milang. Tapi, sidik, sawatara aya anu keur hees, anu depa, jeung anu lelempangan. Malah waktu mobil kuring ngaliwat, aya nu mentas jalan sagala. Saliang ti maung, anu jol katempo the di antarana singa, buaya, uncal, beruang jeung sajabana.

Eusi taman taman safari the rupa rupa. Kawasna ampir sagala sasatoan aya. Kaasup sato garalak, seperti maung, macan, buaya, oray. Atuh anu asup sato bageur, teu kurang ra deuih..

Terus terang wae, kuring kuringmah kakara ulin ka taman safari the, leuhh… sawara pika resepen geuning nya. Kabeh sasatoan henteu aya nudikan dangan, tapi di antep seuna ngencar, nya lebah dinya beda kaayaan n ataman safari jeung kebon binatang teh.

Seubeh nyaksian pola sasatoan, mobil euren di tempat parkir  . ti dinya tuluy ngajug jug tempat hiburan.

Liann ti sasatoan, di taman safari teh, rea tempat hiburan sejenna. Tingal milih bae, naon anu urang hayang naha rek tumpak kincir raksasa, ulin ka guha hantu, ngojay, atawa lalajo atraksi sasatoan.

Kuring sakola warga.lalajo atrasi monyet jeung manuk. Puguh bae resep namah. Enyaan, lucu, ningali atraksi monyet jeung manuk ku atraksina. Eta deuih, miji kanu ngalatihna, kasawang pika sumaheun teuing banggana, ngajar sato sangkan harideng jeung aranut, sigana kusabab leuken di baregan ku sabar, paingan aya babasa kieu bisateh kulantaran biasa. Atukna kuring jadi kahudang sumanget, niat rek leuwih getol di ajar, sabab pangkat sato bae, ari dileukenan mah. Teu burung sagala bias. Komo jelema mah.

Sabot arulin sararea teu poho piligenti silih potret viki jeung kuring ngahaja menta di potret bari numpak gajah, numotret na ema. Ngan naha barang film na di cuci, hasil na ngabelegbeg hideung. Moal salah ema ngatur cahaya atuh puguh bae hahandeeul namah.

Sebuh ulin, seubeh dahar, sararea balik. Bawaning kuresep, waktu the mani teukarasa, nyaho nyaho panon poe geus condong aya di kulon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *