Contoh Pidato Sambutan

Asalamualaikum wr.wb

Bapak kepala sekolah yang mulia

Ibu miwah bapak dewan guru anu mulya

Siswa siswi kelas sapuluh du gika kelas duabelas smk bina siswa 02 cililin anu nuju kebek ku kabungan

Kanca kanca siswa siswi selas sapulung sareng kelas sabelas upami namah anu nuju pinanggih kabahagiaan.

Puji sareng sukur urang sangahkeun ka gusti nu maha suci, rehna dina danget ieu urang masih di pasihan kakiatan lahir batin, kango  ngalaksanakeun pancen sareng garapan urang. Mudah mudahan sadayana urang kenging rahmat sareng hidayah ti anjeuna amin.

Ibu miwah bapak guru anu mulia sareng paratamu sadayana teu kantun sakumna smk bina siswa 02 cililin.

Tipan ti payun seja ngahaturkeun sewu sewu nuhun, laksana keti kabigahan, rehna di pasihan waktos kanggo ngiring kasangem dina ieu acara. Namung tipayun teu kawakup anu kasuhun, pangampura nu di teda, boh bilih dina prakna sasangem, sanes aya, boa seuer , kecap anu teu merenah larapna, basa biasa, simkuring percanten, ibu miwah bapak kersa ngamaklum. Pon kitu deui kanca-kanca siswa siswi sadayana.

Nyutat ucapan ucapan ki juru pantun: cuduk kanu waktu, ninggang kana mangsa, siswa siswi kelas duabelas ngantun keun ieu sakola, kantenan teu karaos, tilu taun lamina dididik sareng di amping, kalawan di sarengan kanyaah sareng ka dedeuh ibu miwa bapak guru smk bina siswa 02 cililin. Migi mugi sadaya atikan sareng ampingan aran jeuna tiasa janten enggoning nyorang lalampahan satresna nu masih keneh panjang.

Ngawakilan rerencangan murid murid kelas hiji jeung kelas dua, sim kuring ngahatur keun wilujeng paturay tineung, disasarengan du’a mugi mugi pamaksadan siswa siswi anu bade ngantunkeun ieu sakola, nu tangtos benten benten, tiasa kaparengankeun. Insya allah bekelna teu menjeung wekel, tambih elmu pangaweruh hasil atikan ibu/bapak guru, tiasa dijantenkeun tuturus cita cita urang sadayana.

Brai, geura ambah salegana sagara, geura aprak jamantara, kotektak rusiah jagat, egoning ngudag kamulyaan hirup. Sapunyere pegat simpay, paturai patepang deui, mugi mugi dina sanes waktos urang tiasa ngumpul ngariung deui.

Wbihiltaufik wal hidayah, asalamualaikum wr.wb

Baca oge nusanesna>>>>biantara bahasa sunda

Baca oge nusanesna>>>>pidato bahasa sunda

Baca oge nusanesna>>>>contoh pidato bahasa sunda

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *