Contoh Pupuh Asmarandana

 

Kacatur Arman jeung Andi,
budak sakola ti kota,
di kelas ngan heureuy baé,
diajar sakahayangna,
lamun dipapatahan,
tara ieuh daék nurut,
dasar adatna wangkelang

Hiji poé baradami,
éta budak nu duaan,
arék arulin ka warnét,
kajeun bolos ti sakola,
teu mikir akibatna,
nurut laku nu teu puguh,
kaleungitan akal séhat.

Caritana enggeus nepi
ka warnét di deukeut pasar,
lumayan tempatna ramé,
puguh da loba nu dagang,
Andi kadua Arman,
di warnét diukna nyumput
meureun sieun kanyahoan.

Ibu Guru Biologi,
nuju ngawulang di kelas,
héran kelas henteu gandéng,
geuwat naros ka barudak,
saha anu teu aya,
Arman Andi nyampak suwung,
paingan atuh paingan.

Bu guru naros taliti,
narosna téh lantip pisan,
barudak téh éléh déét,
balaka budak nu dua,
ngahaja internétan,
di pasar rada béh juru,
anu nyanghareup ka wétan

Lapor ka Pembina OSIS,
budak kabur ti sakola,
cenah mah nyingkur di warnét,
hayang wareg internétan,
nu deukeut pasar téa,
ngaréndéng jeung warung sangu,
geuwat kudu didatangan.

Harita kénéh digidig,
didatanganna jeung satpam,
langsung muru warnét baé,
Andi jeung Arman kasampak,
gancangna mah dibawa,
Andi jeung Arman tarungkul,
lantaran ngarasa éra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *