Contoh Pupuh Durma

Contoh Pupuh Durma

Matak gila ningal bendu Werkudara
Salirana ngagidir
Lir gunung deuk bengkah
Komo barang ngahoak
Soca molotok mundelik
Suku tetenjrag
Kumisna milu nyengklik

Werkudara angkat bari mekel gada
Terus dipuir-puir
Bangun hampang pisan
Padahal eta gada
Momotna rebuan kati
Sakali heumbat
Pinasti ajal pati

Di mamana penjajah pada marudah
Lantaran dikiritik
Ku ahli nagara
Yén éta lampah jahat
Tapina kalah mudigdig
Ambek-ambekan
Dasar nu buta-tuli

Moal ngejat sanajan ukur satapak
Geus dipasti ku jangji
Mun tacan laksana
Numpes musuh sarakah
Heunteu niat seja balik
Najan palastra
Mati di medan jurit

Di mamana si penjajah
Pada amarah marudah
Manan kapok anggur gawok
Najan dituyuk diragut
Nagri sadayana
Umumna ngabela
Nyempad rosa, pulitik penjajah
Tapi nu ngajajah
Teu pasrah, teu sadrah
Terus meres, ngahina ngarinah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *