Contoh Sisindiran Silih-Asih

Daek soteh ka Cinangka,
Ka Cisitumah teu purun.
Daek soteh ka manehna,
Ka nu itu mah teu purun.

Hayang teuing buah muris,
teu bisa ngasakanana.
Hayang teuing ka nu geulis,
Teu bisa ngakalanana.

Ka mana nya nyiar kulit,
Hayang seubeuh sesewiran.
Ka mana nya nyiar duit,
Hayang seubeuh pelesiran.

Lain bangban lain pacing,
lain kananga kuduna.
Lain babad lain tanding,
lain ka dinya kuduna.

Mihape sisir jeung minyak,
kade kaancloman leungeun.
Mihape pikir jeung niat,
Kade kaangsongan deungeun.

Cau ambon dikorangan,
Kanyere ka pipir-pipir,
Lalaki ambon sorangan,
Awewe teu mikir-mikir.

Dengkleung dengdek,
Buah kopi raranggeuyan.
Ingkeun anu dewek,
Ulah pati diheureuyan.

Kapinis ulah disumpit,
tangkal muncang ngarangrangan.
Ieu nulis bade pamit,
Du’akeun ti kaanggangan.

Karinding palapah kawung,
ditiup ku nu paranti.
Nu ginding ulah mangpaung,
sing emut ka diri abdi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *