Contoh Surat Pribadi

Bandung, 6 agustus 2015

Kahatur

Ibu miwah apa

Di cisaat

 

Sareng hormat

Sakatampina ieu surat, mugia ibu kalihapa aya dina kkawilujengan.sawangsulna abdi di bandung, dina danget ieu teu kirang sawios sawios, berrekah pangdua ti ibu miwah apa.

                Bu, pa, anu mawi abdi nyeratan seja nguningakeun , renna dina sasih ieu abdi moal tiasa kalembur margina, kahiji mayunan ulangan umum, janten kedah langkung-langkung tiasa ngamangpaatkeun waktu kalih na ti eta, kaleresan sakola nuju seer kagiatan, di antawisna nya eta PMR, bimbingan belajar, sareng sajabana, kantenan ari capenamah , munggening ngiring aktif rupi-rupi kagiatan teh karaos pisan mangpaatna. Utamina kanggo nambih-nambih iuang.

                Salajengna bu, pak, punten bae artos kintunan sasih Kamari parantis siip, da kitu geuning di bandung mah, benten sareng di cisaat, sagala mangrupi kedsh di artisan bae, atuh mokaha, parantos saminggu abi ngarerepot bibi sareng emang, magsadteh tos saminggu unggal mios ka sakola tehh, boh bibi, boh emang,sami bageurna.

Rupina serat teh, di cekapan sakieu bae, neda hapunten bilih aya cariosan anu matak teu raos kana manah ibu  miwah apa.

 

Baktos putra

Asni jatiningsih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *