Muara

Muara

(Usép Romli H.M.)

 

anteurkeun kuring ka gunung

rék nyusu cikahuripan

anu ngocor ngagolontor

 

rék neueulkeun ketug jajantung

kana galeuh kasucian

anu can baur kokotor

 

pulangkeun kuring kana pianakan indung

hayang nyeuseup mataholang katengtreman

anu teu weléh langgeng

manceran saendeng-endeng

 

(Dicutat tina Sabelas Taun)

Tanah Sunda

(Ajip Rosidi)

 

Héjo pagunungan

paul lautan

héjo

paul

langit na haté kuring

 

Masing di mana kuring nangtung

masing ka mana kuring leumpang

tanah lémbok tempat bumetah

angin nyéot nyiuman tarang

 

Masing di mana anjeun nunjuk

masing iraha anjeun cumeluk

kuring mo mungpang, kuring rék datang

neueulkeun tarang, neueulkeun jantung

 

Kuring tungtung teuteupan

kuring tungtung

teuteupan

tungtung bedil

ngincer dada

 

Kuring geus nyaksian getih ngabayabah

getih maranéhna nu mikacinta anjeun

kuring geus nyaksian panon carelong tanggah

jasad nu ruksak ngalungsar ‘na dada anjeun

 

Héjo pagunungan, paul lautan

taya kamarasan ngan katugenahan

héjo pagunungan, paul lautan

taya katengtreman, ngan ancaman!

 

Ngan lantaran kuring cinta

ngan lantaran kuring tresna

langit hibar lembur musnah

jalan lecek ngabulungbung ka kota

 

Kembang beureum buah biru

kembang wéra kembang jayanti

tanah tempat kuring sideku

ngurugan mun kuring tepi ka pati

2 Komentar pada “Muara”

  1. Apa isi dari dari sajak muara sunda?

    1. Apa isi dari sajak muara sunda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *