Paguneman Bahasa Sunda

Paguneman dina bahasa sunda nya eta warisan ti leluhur urang sunda, nu kedah di jaga ku uarang nu katurunan urang sunda dina Bahasa sunda, urang nujadi orang sunda kudunamah bangga ngagunaken Bahasa sunda, tapi teu seer orang sunda anu poho diri manehna ngakuna orang sunda tapi teu bisaeun Bahasa sunda anu jentre-jentre acan .

Tapi urang sebagai orang sunda kedah namah banga jadi orang sundateh, banga na dari segi Bahasa, budaya, tuturkata, pakean nana, jeung sajabana. Biasana Bahasa sunda teh rupi rupi ragam Bahasa nateh misalna : ragam budak biasa dipake bubarudak leutik, Bahasa loma biasana sok di pake dina pergaulan anak muda, basa kasar, Bahasa lemes biasana sok digunaken dina ragam formal missal nateh diango na dina acara, rapat, atanapi tisahandapen ka saluhuren.

dina Bahasa sunda aya nu disebut percakapan, tapi sabenernamah percakapan sareng paguneman teh sami arti tapi beda kalimat, mun cek Bahasa Indonesia namah percakapan mun di tarjamah ken kana Bahasa sunda paguneman, tapi orang sunda ge aya anu teu apalen naon-naon nu ngarana paguneman matakan sebatan nana meren di saruaken jeung nu Bahasa Indonesia.

Paguneman dina Bahasa sunda rupi-rupi aya nu sifatna saarah, aya nu sifatna dua arah, paguneman anu sifatna saarah nyaeta sapertos pagumuman, khutbah jum’at, jeung sajabana. Paguneman nu sifatna dua arah atanapi dialog rek pajonghok atanapi teu pajonghok, atau percakapan nu sapopoe kuurang di ucapken ka babaturan atau mamah sareng bapak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *