Paguneman Jengung Jalma Sapantar Jeung Saluhuren

Paguneman jeung jalma sapantar (sasama)

Mamat : “kunaon Kamari teu sakola, cim”

Acim      : “nyae takuring teh gering,kataranjang nyeri beuteung”

Mamat : “nga dahar naon kitu make jeungnyeri beuteung? Tambarakan tuda acim mah”

Acim      : “basa balikti emang, kuring dahar rujak meunang meuliti warung sisijalan deuket sasak tea, ari reuppeuting, kusia-kusial eusi peujit hayageun kaluar. nepika pulang anting kacai. Adikuring mah teunanaon sapepeuting oge ngaguher bae sare, padahal sarua ngadahar rujak.”

Mamat :“meuren.. loba teuing nga daharna ?”

Acim      : “teupira ukur sateungah piring !”

Mamat : “numatak ari jajan ualah samarangan, kudu milih,boh tempatna bohdaha reunnana kudu nubersih.”

Acim      : “heueuh.. geuning nyaho!!”

Paguneman jeung saluhuren

Pakguru    : “kunaon Kamari teusakola cim?”

Acim      : “numawiab di teu undur, katarajan nyeri patua ngan….!”

Pakguru :“nga dahar naonkitu make jeung nyeuri beuteung? Tambarakan meuran acim mah.”

Acim      : “waktos wangsulti pun paman, abdi neda rujakkenging mesertiwarung sisijalan caket sasak tea. Reupwengi, kusial-kusial eusi peujit hoyongeun kaluar, dugi kapulang anting kacai, punabdimah teusawios sawios, sawewengi oge ngaguher waemondok, padahalsami neda rujak?”

Paguru : “meuren lobateuing nga daharna…”

Acim      : “henteu mung sateungah piring”

Pakguru : “numatak ari jajan ulah samarangan , kudu milih, boh tempatna boh dahareun nana, kudu anu bersih..”

Acim      : “kedah sepertos di kantin sakolaurang, nyapak,”

Pakguru : “bener, geuning nyaho…?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *