Peribahasa Bahasa Sunda

 • Asa dijual payu. Hartina : Ngungun duméh nyorangan di pa­nyabaan, jauh ti indung ti bapa.
 • Aya jalan komo meuntas. Hartina : Aya lantaran anu diarep-arep ti tadina, nepi ka maksud urang gancang kahontalna.
 • Bobor karahayuan. Hartina : Henteu rahayu, henteu salamet, meunang kacilakaan atawa tiwas.
 • Boga pikir kaping burih. Hartina : Boga kahayang anu datangna téh lain ti heula, tapi pandeuri.
 • Bonténg ngalawan kadu. Hartina:  Nu leutik ngalawan nu gedé.;   Nu handap ngalawan nu luhur.;   Nu lembék ngalawan nu kuat. ;   Somah ngalawan ménak. ; Tangtu éléhna.
 • Buah ati. Hartina : Pohara dipikanyaahna. (Ngeunaan ka jelema wungkul).
 • Buburuh nyatu diupah béas. Hartina : Nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih.
 • Buluan belut, jangjangan oray. Hartina : Pamohalan kajadian.
 • Bungbulang tunda. Hartina : Tunda talatah. Lamun dititah, tara sok pék ku manéh, tapi sok nitah deui ka batur.
 • Buntut kasiran. Hartina : Korét, medit, ngeupeul, tara pisan barangbéré.
 • Bur beureum, bur hideung, hurung nangtung, siang leumpang. Hartina : Ginding, loba pakéan anu aralus dipaké

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *