Resensi Novel Bahasa Sunda (Carita Sidirun)

Judul buku: carita sidirun

Pengarang : Samsoedi

Penerbit: Kiblat

Harga : 18.000

Halaman : 68

 

 

Si dirun salah sahiji budak anu bandel bangor kaballinger manehna sok resep pisan ngabohongan kanu jadi kolotna nepika duit bayaran oge di pake judi ku manehnamah, saking bangorna si dirun manehna, beuki pisan gelut jeung babaturana di ajar teu bener jeung pagaweanana ngan di carekan bae ku bapana, hiji mangsa si dirun ngarasa dosa jeung hanjakal kanu jadi kolot lantaran manehna sok ngabohongan wae kanu jadi kolot, pas manehna kanyahoan judi ku kolotna sabab arloji anu pamere bapana di jual jeung duitna di pake judi, tah ku bapana kanyahoan yen si dirun beuki judi, tidinya sidirun dicarekan bebeakan terus manehna janji ka kolotna yen manehna moal bangorĀ  bangor deui.

Tiharita sidirun jadi budak bageur soleh nurut ka kolot, budak pinter, hiji mangsa si dirun indit arek ngala atanapi nyumpit manuk kasawah, bapana nya ngizinan ngan bapana nitah ka sidirun yen manehna ulah balik sore teuing, maneh mah sok kamalinaan. Enya wae si dirun mah kamalinaan geus wanci magrib manehna can balik wae kaimah indungna neneangan, bapana neneangan. Padahal sidirun teh pingsan lantaran katubruk ku munding di sawah. Sebat indu

ng na neangan indungna pohoeun yen manehna teh keur nyangu di hau, atuh ku sabab poho kitu imah sidirun kadurukan indungna buru-buru lumpat kaimah lantaranhayang nyokot duit, lah tungtungna duit teu kacokot indung sidirun maot, terus bapana datang ka imah, ari pas nepi imahna geus kaduruk, bapana sedih pisan nepika kagegeringan ku eta kajadian nepika maotna eta bapa sidirun, karunya sidirun jadi yatim piatu.

Si dirun diurus ku ua na, anu kasebut beunghar tapi medit pisan, sidirun teu disakolakeun tapi si dirun malah di titah ngangon munding karunya pisan si dirun. Terus-terus unggal poe manehna ngurus saban poe maneh na kasarean keur ngangon munding. Ari pas hudang manehna rewash yen aya banjir gede pisan manehna indit neneangan munding tapi da teu bisa cai na badag, manehna nobaan ngojay eh manehna malah langsung kabawa ku eta cai, untungna aya gebog cau anu nyalametkeun sidirun nepika manehna nepi ka hiji laut manehna katirisan kalaparan. Nepi ka aya bapak dihun anu manggihan manehanana, manehna di bawa ka imahna di urus nepika manehna diangkat jadi anak ku lantaran pak dihun teu boga anak, si dirun sukses jadi nalayan sagala bisa.

Novel ieu sae pisan kanggo bacaan urang sadaya, utamina kanggo murangkalih, ku margi dina caritana novel ieu meni eces jentrena ngajelaskeun yen urang hirup kudu kumaha jeung ngajarkeun ka urang sadaya ngarah jadi jalma anu bageur tur tara ngabohong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *