Resensi Novel Bahasa Sunda (Si Lamsijan Kaedanan)

Judul: Si Lamsijan Kaedanan

Pangarang : Ki Umbara

(Sandiamana H Wiredja Ranusulakna)

Penerbit: Kiblat Buku Utama

Citakan ka-2

Taun terbit: 2003

Jumlah kaca: 66 kaca

 

 

Novel ieu teh kaasup carita komedi anu mibanda ajen da’wah. Caritana dipasieup ku pupuh kayaning Pangkur, Sinom, Asmarandana, Mijil, Durma jeung Balakbak. Dicaritakeun si Lamsijan bogoh ka Neng Amoy nepi kaedanan, si Lamsijan indit ka dukun menta asihan jang Neng Amoy. Tapi eta asihan the benangna lain ka Neng Amoy kalahkah ka Nyi Cepleu(pembantuna). Kusabab asihan ti dukun gagal, si Lamsijan ngumaha ka Mama Yai. Ku Mama Yai si Lamsijan dititah solat malahan mah Mama Yai ngomong yen Neng Amoy teh bakal nyuuh kana pangkuan si Lamsijan. Ari saterusna mah si Lamsijan teh ngajodona jeung Nyi Cepleu anu memang bogoheun ka manehna tur nurub cupu deuih. Saprak ti eta, maranehna ngamimitian dagang terus jadi juragan peda di kampungna.

 

Kaunggulan ieu novel teh, caritana alus,bahasana  babari kaharti jeung teu pati hese, upami ditilik tina caritana, si Lamsijan teh ngabogaan niat hayang ngawin Neng Amoy sangkan jadi Muslimah lain kusabab Neng Amoy geulis.

Kagorengan carita ieu, si Lamsijan hayang menangkeun Neng Amoy ku cara ngadukun anu teu pantes dituruta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *