Resensi Novel (Baruang Kanu Ngarora)

 

 

JUDUL                  : BARUANG KANU NGARORA

PANGARANG      : D.K.ARDIWINATA

PAMEDAL           : RAHMAT CIJULANG

TAUN MEDAL    : 1914

KANDELNA         : 148 KACA

 

Novel ieu teh nyaritakeun kahirupan dimana masalah ekonomi, rumah tangga jeung kalakuan jalma dimana geus kalajur ku napsu, eta sabab na novel ieu lolobana di baca na ku kalangan jalma anu dewasa . sabab nyaritakeun kahirupan anu umum na sok aya di kahirupan sapopoe .

Novel baruang kanu ngarora boga maksud anu hade nyaeta mere conto yen jalma nu sok ngalajur napsu teh matak cilaka jang manehna tur ka kaluargana . ieu novel teh nyaritakeun dua lingkungan  bangsawan jeung lingkungan rakyat biasa .

Baruang kanu ngarora nyaritakeun atawa ngalalakonkeun ujang kusen, nyi rapiah, jeung aom usman . dina jaman menak sok sewang-sewangan, aom usman hayangeun pisan ka nyi rapiah, tapi geus jadi pamajikan ujang kusen . kusabab hirup dikota loba godaan nana ujang kusen mawa nyi rapiah hirup di lereng gunung, aom usman nitah agan ali anu tukang pukul pajajaran datang ka imah ujang kusen anu digunung sangkan nyi rapiah di dekeutan, tuluy nyi rapiah di bawa ka kota, kusabab nyi rapiah ge ngarasa teu betah hirup di gunung nyi rapiah ge ngilu ka agan ali .

Timimiti kawin ujang kusen jeung nyirapiah geus silih bogoh pisan, tapi kaayaan ujang kusen anu ngan saukur rakyat biasa teu bisa mere leuwih ka nyi rapiah, nepika nyi rapiah pirak jeung ujang kusen, ujang kusen sabar ninggali pamajikan na di goda ku aom usman .

aom usman anu eunggeus megatkeun nyirapiah jeung ujang kusen, tuluy nyi rapiah di wayuh, aom usman kawin deui jeung anu sadarajat jeung manehna nyaeta agan suriningrat, lantaran kolot aom usman teu satuju lamun aom usman teu kawin jeung anu sadarajat . ari siujang kusen mah prustasi lantaran ninggali nyirapiah dikawin ku aom usman, ujang kusen tidinya sok gunta ganti pamajikan, lantaran ngarasa eweuh nu leuwih ti nyirapiah, ujang kusen sok judi, mabok, pokonama beda jeung ujang kusen basa jadi pamajikan nyi rapiah, ahirna ujang kusen dibuang kasurabaya  kusabab dituding maling duit, duit eta teh di pake jang judi deui .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *