Resensi Novel Sunda “Carita Nyi Halimah”

Judul Novel :  “Carita Nyi Halimah”

Pengarang  : Samsoedi

Pamedal  : Kiblat Buku Utama

Jumlah Kaca : 100 kaca

Ukuran : 14,5 x 21 cm

Taun Terbitan : 2005

Harga : Rp. 19.000,-

 

 

 

Resensi Novel

 

Carita Nyi Halimah ngalalakonkeun budak awéwé anu nalangsa nu asalna boga indung jeung bapa beunghar nu jug ujug jadi jelema susah. Basa bapana diasupkeun ka pangbérokan alatan pite­nah deungeun, indungna kagegeringan nepi ka han­teuna pisan. Saterusna Nyi Halimah cicing di ninina bari digawé di imah Nyonya Linn. Basa ka­pang­gih metik kekembangan di kebon sisieun ge­dong dununganana, manéhna disiksa ku Nyo­nya Linn nepi ka asa bubuk huluna, getih tina si­rah­na nyarakclakan kana bajuna. Basa keur nye­kar di kuburan indungna, manéhna panggih jeung tuan nu keur bebedil, tuluy diajak digawé di imahna. Ti harita manéhna teu eureun-eureun meunang cocoba anu kacida beuratna, nepi ka nga­laman diasupkeun ka pangbérokan.

 

Kaunggulan novel “Carita Nyi Halimah” nyaeta, dina caritana ngandung atikan moral nu seueur.

Kumargi kakurangan novel ieu nyaeta nganggo undak usuk basa anu rada sesah dicerna ku jalmi nu awam kana basa sunda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *