Resensi Novel Sunda (Laleur Bodas)

Jejer Buku             : Laleur BODAS

Panulis                   : Samsu

Pamedal                 : PT Kiblat Buku Utama

Jl. Gumuruh No.38, Bandung 40275

Parancang Jilid       : Deddy Subandi

Ilustrasi Jilid           : Yusuf Afendi

Citakan                 : Citakan ka-1, Bale Pustaka,1940

Kandel Buku            : 188 kaca

Harga                    : Rp 20.000,-

 

Laleur Bodas teh mangrupakeun carita jienan samsu, nyaritekeun Basri nu watakna sabar hahadéan jeung Lili. Dina hiji peuting waktu keur nariis di Haur Duni, maranéhna bet merengo Didi nu boga watek jahat nyieun lampah teu uni jeung Sumarni. Didi terus ngunek-ngunek, hayang nyilakakeun Basri. Basri haben diganggu maké rupa-rupa jalan. Sajeroning kitu, Basri sok narima surat pondok ti “Laleur Bodas”, tepi ka manéhna remen salamet tina laku jahat panggawé deungeun.  tah nu jadi “Laleur Bodas” teh si Ghani anu boga watek Watakna hade, bageur, nyaah kana kahadean. ieu novel teh gaduh.

 

kaunggulan nyaeta :

Bahasa novelna merenah, gampang dipiharti.

Caritana matak panasaran jeung pinunjul.

Caritana pakait rapih, caritana hese ditebak.

Pangarangna pinter nyamunikeun saha eta laleur bodas.

Carita cintana rame. Teu kawas carita bobogohan budak ngora nu biasa.

 

tapi aya kalemahanana nyaeta :

Alur caritana teu pati cocok kanggo budak anom. Kusabab caritana nyaritakeun hiji kulawarga.

Kalobaan dibeberkeun idetitas laleur bodasna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *