Sajak Bahasa Sunda (Jante Arkidam)

Panonna beureum siki saga

leungeunna seukeut lalancip gobang

niplasan badan palapah gedang

Arkidam, Jante Arkidam

 

Di pangaduan di kalangan ronggeng

ngan hiji jagoan

Arkidam, Jante Arkidam

Ti peuting angkeub ku mendung

 

Jante raja alam petang

matek aji panarawangan

manjing ka liang sasoroting sinar

jariji beusi pakgade milang ku Ramona

 

Ngagisik hayang sidik

Jante mencrong mantri pulisi:

“Ki Mantri, tindakan andika lelewa bikang

ngabokong jalma keur tibra”

 

Arkidam ditalikung leungeun dua

sorot matana ngentab seuneuan

Samemeh beak poe kahiji

Jante minggat nitih cahya

kaluar ti panjara

Samemeh cunduk peuting kahiji

mantri pulisi nyungseb di dasar walungan

teu nyawaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *