Sajak Bahasa Sunda (Tukeuran Ieu Sajak)

Tukeuran ieu sajak

Kusalimbar simbut atawa samak saheulay

Uheug rungkupkeun ka barudak anu teu kaburu heuay

Patinggolépak dina trotoar

 

Tukeran ieu sajak

Ku béas wuluh atawa heucak

Heug sidkahkeun ka nu haropak

Anu marakuk disaung atawa di kolong sasak

 

Tukeuran ieu sajak

Ku sababaraha siki pélor

Heug témbakkeun kan genggerong koruptor manipulator

Sina enya kalojor

 

Tukeuran ieu sajak

Ku beubetian tina kalbu anu rido

Keur nyébor anu balangsak

(Lamun teu kitu sasaak)

 

(Dictat tina buku Saratus Sajak Sunda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *