Si Dudung Tukang Ngadu Hayam

Carpon Bahasa Sunda

Carpon Bahasa Sunda – Carpon bahasa sunda dibawah ini menceritakan tentang seorang anak yang hobinya mengadu ayam. Akan tetapi pada suatuhari aduannya kalah sehingga pada akhirnya anak tersebut tobat atau kapok untuk tidak mengadu ayam nya lagi. Semoga postingan ini bermanfaat bagi sobat semuanya. Baca juga contoh carpon bahasa sunda lainnya di postingan sebelumnya yaa.

Si Dudung Tukang Ngadu Hayam

Aya hiji budak lalaki ngarana Dudung. si Dudung kacida baong jeung kacida ngedulna. Pagawean sapopoena nya eta ngadu hayam.

Hayam aduanana di pameumeutna. Buluna salawasna herang, jeung siihna seukeut wae. Ku manehna dingaranan si Jago.

Dongeng Sunda
Dongeng Sunda

Dina hiji poe manehna indit ka kampung sabrang reg ngadu, bari ngengelek hayam Si Jago.

Sanggeus nepi ka nu dituju, der hayamna diadukeun jeung Si Jagur hayam si Imot.

Hayam Si Dudung geus sadia narima musuh, panonna neuteup seukeut ka Si Jagur.

Braaakkk Si Jagur nyuruduk ka Si Jago. Atuh Si Jago gjoprak. Si Jagur beuki galak, jeprot-jeprot ngbintihan. Si Jago teu walakaya. Tapu ku Si Dudung dipaksa nangtung, bari diguyur ku cai ambeh seger deuui cenah.

Tapi acan oge nangtung, Si Jagur geus nyuruduk deui. Atuh si Jago beuki teu walakaya, nepu ka paehna.

Lantaran geus eleh, Si Dudung balik ka imahna. Di imahna geus nymapak budak lalaki pantaran manehna, anu dibaturan ku buta.

Si Dudung diadukeun jeng budak lalaki tea ku Si Buta, bari dipapanas.

Ger bae Si Dudung gelut. Duanana geus pada pada capeeun, jeung baloboran getih. Tapi ku Si buta terus bae di adukeun teu meunang eureun.

Lantaran geus teu kuat nahan kanyeri, blug wae Si Dudung labuh, tuluy jejeritan bakat ku nyeri, bray beunta korejat hudang.

Ti harita manehna tobat. Ayeuna Si Dudung tara ngadu hayam deui.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *