Si Kabayan Hitut

Anggapan Walanda hitut teh kasehatan. Lamun teurab, teu sopan. Kocapkeun Si Kabayan hayang ngabuktikeun eta perkara. Pok nyarita ka babaturanana;

“Cenah ku urang Walanda mah hitut teh dipuji dibagus-bagus. Lamun teurab dianggap teu sopan ?”.
“Ari kitu maneh rek kumaha?” ceuk babaturanana.
“Kuring rek ngabuktikeun bener henteuna, kabeneran di urang aya Walanda kontrak,”. ceuk Si Kabayan.

Enya bae, sorena Si Kabayan katembong leumpang babarengan jeung Tuan Walanda kontrak.
Tapi samemehna, Si Kabayan bebekelan heula keur pihituteun. Dahar oge ngahaja poe eta mah lain sangu, tapi kakacangan sabangsa suuk jeung polong. Lian ti eta oge ngahaja ka pamajikannana nitah pangulubkeun hui, anu leuwih kawentar disebut kapsul Malangbong atawa karbit Walasari. Aya oge anu nyebut dodol gebos kana hui teh. Tapi anu pangsohorna mah istilahna teh sordot, kusabab ari sor disuguhkeun ari DOT we… sada dina bujur.

Kocapkeun ti barang leumpang, Si Kabayan geus dedegeng bae ngadedetkeun bujurna supaya hitut. Enya bae, kusabab geus disadiakeun ti anggalna, bujur Si Kabayan disada tarik pisan. “DUUUUUUUUUUT …”
” Bagus … bagus ” Tuan Walanda muji bari nepakan taktak Si Kabayan.
Atuh beuki kapuji bae Si Kabayan teh. Bujurna beuki didedet-dedet supaya hitut kerep kaluarna.

” Mau lagi ? ” ceuk Si Kabayan nawaran. Bageur ku kituna mah teu pedit ku hitut. Ceuk paribasana, saha nu hayang, pasti dibere. Saking ku bageur-bageurna.
” Boleh, boleh ”  tembal Si Tuan ngadeukeutan bujur si Kabayan.

” DUUUUTTT…..” bujur Si Kabayan disada deui.
” ANJRIIITTT .. Bagus en nyaring sekali suaranya, seperti suara petasan … !! Ceuk Tuan Kontrak. Kasima ngadenge sora hitut si Kabayan anu sakitu tarikna. Sabab, di nagara si Tuan mah (di Belanda), lamun urang Walanda hayang hitut, biasana tara dikaluarkeun sakaligus. Tapi, cukup dikaluarkeun lalaunan, saeutik-saeutik. Nyaho-nyahongahiliwir 

Heuleut sapuluh meter, bujur Si Kabayan disada deui tarik pisan. Meureun ari mindeng-mindeng teuing mah sebeleun Tuan Walanda teh. Bagus lamun sakali, da ari mindeng mah mulek we nu aya. Waktu bujur Si Kabayan disada kaopat kalina, ku Si Tuan Walanda dijejek satarikna bari nyentak, bari nutupan irungna  “JOROK MODOL  !!!!”

Ti saprak harita Si Kabayan teh kapokeun tara daekeun hitut dimana wae, komo di hareupeun urang Walanda mah, mun sakalieun hayang hitut, sok ditahan sakuat tanaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *