Sinopsis Novel Bahasa Sunda (Silalatu Gunung Salak)

Jejer                                       : Silalatu Gunung Salak

Pangarang                            : Aan Merdeka Permana

Panerbit                                : Yayasan Galura

Tanggal Terbit                     : 1999

Jumlah Halaman               : 179 Halaman

Kategori                               : Novel

 

 

Silalatu Gunung Salak nyaeta salah sahiji buku terbitam Yayasan Galura karangan Aan Merdeka Permana anu geus kasohor ngaranna dina widang kasusastraan novel sunda.

Novel Silalatu Gunung Salak episode 1 nyaritakeun perkawis, kajadian di Bogor taun 1670. Sanaya nyaeta salah sahiji  jajaka wewengkon Karatuan Talaga, ngalalana ka tebeh kulon. Manehna hayang nalungtik Pajajaran anu tilem kira saratus taun kaliwat. Di sisieun Leuwung Pajajaran nulungan Ki Mas Tanu kataji hayang ngadunungan sabab Ki Mas Tanu boga cita – cita anu sarua, nyaeta hayang nalungtik riwayat Pajajaran. Boh Sanaya boh Ki Mas Tanu ngarasa yen manehna teh aya harib – harib turubab ti Pajajaran. Anu jadi ganjelan Ki Mas Tanu teh apaleun keur di beberik ku musuhna ku sasama urang Sunda. Anu jadi perkara Ki Mas Tanu di tuding hianat ka bangsa sabab ulum kumawula ka Kumpeni anuu geus ngajajah jeung ngakaya urang Sunda. Balukar tina ruket jeung Ki Mas Tanu, Sanaya kudu dimusuhan ku para pajuang, kaasup guruna sorangan. Sanaya wani nadaha resiko disatru sabab manehna boga sangkaan yen Ki Mas Tanu biluk ka Kumpeni teh lain rek ngahianatan bangsa.

Novel Silaltu Gunung Salak ieu ngabogaan genep episode. Dina novel ieu diagambarkeun kahayang si Sanaya nalungtik ka Pajajaran. Kahirupan si Sanaya di caritakeun jago silat anu di turunkeun ti guruna nyaeta Ki Santa. Kaayaan di wewengkon Karatuan Talaga di gambarkeun apik pisan ku kang Aan Merdeka. Anu maraca tiasa ngarasakeun kumaha rasana kahirupan di Karatuan Talaga.

Sanajan ku kitu kusabab alur carita anu tiasa di sebut monoton sarta henteu matak gereget anu maraca bisa ngarasa bosen jeung teu sabar. Tapi meski aya kakurangannana buku silalatu gunung salak bisa di jadikeun salah sahiji buku novel sastra sunda anu wajib di baca ka para siswa kusabab kata – kata anu gampang dipikaharati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *