Sisindiran Bahasa Sunda (Mieling)

ninyuh ubar ku cipati

diwadahan piring gelas

anu sabar éta pasti

ku Allah dipikawelas

 

papan kiara ditatah

iraha jadi lomari

mun bisa miara létah

mokaha salamet diri

 

ninyuh ubar ku cipati

diwadahan piring gelas

anu sabar éta pasti

ku Allah dipikawelas

 

papan kiara ditatah

iraha jadi lomari

mun bisa miara létah

mokaha salamet diri