Sisindiran Nasehat Keur Barudak Sakola

Awi Beulah pikeun tali

dipasian digintiran

mugi ulah cua galih

abdi bade sisindiran

 

kade kedah ati-ati

bilih engke kabeureuyan

dangukeun nya wargi-wargi

abdi sanes bade ngaheureuyan

 

Kikinciran Rajagaluh

diteundeun dina campedak

sisindiran henteu puguh

estuning sapendak-pendak

 

Mawa peti dina sundung

ditumpangan ku karanjang

pangarti teu beurat nanggung

tapi mangpaatna panjang

 

Baju kutud heureut pola

dikelin teu dijalujur

mun teu cucud ti sakola

arisin balik ka lembur

 

Samping kageutahan dukuh

dikelab dikacaikeun

nu matak urang sing kukuh

papatah guru turutkeun

 

Angeun hurang sapariuk

bawangna ngan dua sihung

ulah mungpang ka piwuruk

bisi akhirna kaduhung

 

Lauk emas ngakan ganggeng

disamberan ku japati

boga emas moal langgeng

teu cara boga pangarti

 

Singgetol nginum jajamu

nu guna nguatkeun urat

singgetol neangan elmu

nu guna dunya aherat

 

Balayar urang balayar

balayar ka Bojong Menje

diajar urang diajar

diajar ulah talangke

 

Mun engke ka Bojong Menje

bakal nguriling jalanna

mun diajarna talangke

bakal kaduhung ahirna

 

Salila milu ka dinya

teangan roda padati

salila hirup di dunya

teangan elmu pangarti

 

Lamun poek nyeungeut lilin

teu pati caang seuneuna

ulah ngalobakeun ulin

bisi kaduhung ahirna

 

Aron pacampur jeung gigih

mun didahar kabuhulan

niron ulangan kapanggih

era teu cukup sabulan

 

Hulang huleng maen catur

disekak paeh rajanya

sakitu nu kapihatur

hapunten seueur lepatna

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *