Surat keur Basisir Cipatujah

Surat keur Basisir Cipatujah

(Usép Romli HM)

 

Dina pilar lulurung lembur

kukupu pating keleper

mawa iber ti jauhna:

 

Yén kastuba pucukna mimiti nyengka

mulas kuta jalan désa

Sarta angin geus musimna gingsir

nyirep ombak nu jumegur

sangkan atra kolontrangna pacurendang

ti émpang jeung ti kotakan

 

Tuluy pamayang ancrub ka laut

pasang jaring nilar basisir

parahu ngangkleung nurutkeun wirahma lambak

bulan imut sapeuting jeput:

 

Tong ringrang ku kahoncéwang

éta mah hancengan beurang

da mungguhing kahirupan

pinuh gupay jeung panangtang

 

Garut, 31 Méi 1977

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *